arkitektur

och ledarskap

Tänk dig att du har mer tid till ditt skapande arbete. Ditt företag är lönsamt och framtiden formulerad. Du har en samspelt organisation som levererar hög kvalitet till nöjda kunder. Du har kreativa medarbetare som utvecklas, har roligt och arbetar effektivt mot tydliga mål. Din dag är ljusare, lättare…

Vad kan du eller din verksamhet bli bättre på?

Vet du vart du är på väg?

Vad skulle det betyda för dig att få stöd i din ledarroll?

Laila Strunke

Professionellt har jag en bred bakgrund som arkitekt med verksamhet i arkitekt- och konsultföretag och från organisationsvärlden och samhällspolitiken genom arbete i Sveriges Arkitekter och Saco. Min erfarenhet av ledarskap och ett stort intresse för personlig utveckling och förändring har fördjupats genom utbildning, bland annat inom coachning, NLP och kommunikation.

Som arkitekter är vi tränade i att se samband, omsätta program till planlösningar och fasader, till rum med möjligheter, behov och önskemål till skönhet, nytta och kropp, att lyssna till olika intressen, ta ansvar, hålla många bollar i luften, vara spindlar i nätet och ibland trolla. Allt med den stora bilden för ögonen och utan att tappa fokus på mål. Min kompetens som arkitekt och ledare använder jag till att utveckla verksamheter och människor, till ledarskapsarkitektur.

Tjänster

Att förena gott ledarskap med krävande arbete i uppdrag, kundkontakter och försäljning är en utmaning. Kreativa företag är under optimala omständigheter bättre än summan av sina medarbetare. Mindre och mellanstora företag har inte alltid behov av eller resurser till att ha renodlade chefer på heltid. Lösningen kan ligga i konsultstöd – för rådgivning eller särskilda strategiska insatser.

Jag hjälper dig med

Verktyg

Hur ser din verktygslåda ut?

Ett viktigt verktyg i min låda är NLP. En grundläggande princip inom NLP är att våra tankar, känslor och beteenden hänger ihop. Hur du tänker leder till att du känner på ett visst sätt, vilket i sin tur får dig att agera på ett visst sätt.

NLP vilar på fyra grundpelare:

Resultat – förmågan att veta exakt vad du vill, att formulera ett mål.

Handling – för att få det som du vill behöver du agera!

Feedback – förmågan att vara lyhörd för hur det går och utvärdera ditt beteende – är du på rätt väg mot målet?

Flexibilitet – om det du gör inte fungerar, gör på något annat sätt tills du får det du vill!

NLP är en effektiv metod för kommunikation och utveckling och består av framgångsrika strategier, modeller och processer. De karaktäriseras av sin enkelhet och förmåga att snabbt skapa hållbar förändring.

Kommunikation

Hur medveten är din kommunikation?

Vi kommunicerar hela tiden, vad vi än gör, medvetet och omedvetet.

Din inre kommunikation är det du föreställer dig, säger och känner inom dig. Detta påverkar i sin tur din yttre kommunikation, som är ditt ordval, tonfall, ansiktsuttryck och kroppsspråk. Om kroppen och orden inte är överens, då vinner kroppen.

Att förstå vem du kommunicerar med, vilka drivkrafter mottagaren har, veta syftet med mötet, anpassa budskapet, fokusera på ett fåtal viktiga punkter, vara nyfiken, lyhörd och flexibel – allt detta hänger ihop och är viktigt för att kommunicera medvetet och effektivt.

Vägen från information till presentation till kommunikation kan vara lång, men det finns genvägar.

Kommunikation är den respons du får!

Mål

Arbetar du med en tydlig målbild för din verksamhet?

Vet du vad du vill? Har du en plan? Och hur vet du hur det går?

Att göra en NÖHRA-process är en bra början!

Nuläge

Var befinner du dig? Hur ser din nuvarande situation ut? Här och nu?

Önskat resultat

Vad vill du uppnå? Hur ser målbilden ut? Har du formulerat ditt önskade resultat? Är det tändande, tydligt och tidssatt?

Hinder

Hur kommer det sig att du inte nått ditt resultat ännu? Vad är det egentligen som står i vägen? Kanske saknar du någon kompetens? Eller något annat?

Resurser

Vilka inre resurser har du – kompetens, kraft, vilja…? Vad behöver du tillföra?

Aktivitet

Vad kan du göra för att ta dig ett steg närmare ditt önskade resultat? Nu, direkt!

Värderingar

Har du funderat över vilka värderingar som är viktiga i ditt arbete? För dig personligen? Lever du efter dem?

Jag tror på värderingar som styrmedel och stöd i verksamheter  – och i livet!

För min verksamhet har jag formulerat följande ledord:

KOMPETENS  Jag är erfaren och kunnig, såväl professionellt som mänskligt, såväl formellt som informellt.

INTEGRITET  Jag är mig själv, visar mod och inger förtroende.

GENEROSITET  Jag erbjuder min kompetens, delar med mig och ger lite mer.

ENGAGEMANG  Jag brinner för det jag gör, för utveckling och för mina klienters bästa.

GLÄDJE  Jag tycker att det är roligt och stimulerande, att det finns lust och glädje i förändring! Kom ihåg att skratta!

Feedback

Feedback är till för att utveckla och stärka, att hjälpa sig själv och andra nå sina mål och bli bättre. Feedback är inte detsamma som kritik.

Ge feedback på det som går att påverka. Och ge beröm!

Timing is everything! Är det rätt tid och plats? Ju förr desto bättre!

Har du bra rapport?

Tala utifrån dig själv, din upplevelse av vad som var bra, vad som kan bli bättre och vad som var bäst?

Feedback fungerar förstås i grupp också: vad gjorde vi bra, vad kan vi utveckla och vad var vi bäst på?

När du får feedback – lyssna, tacka, justera! Vad lär jag mig av detta?

Fungerar inte det du gör – ge inte upp utan gör på ett annat sätt!

Och framgång ska firas! Alla steg i rätt riktning är framgång. Hjärnan gillar belöning och lär sig snabbt att leverera.

Det finns inga misslyckanden, bara feedback!

Kontakt

Tack! Meddelandet har skickats.

namn

e-post

meddelande

+46 (0)76 770 7579

laila@lailastrunke.se

Laila Strunke
Nackagatan 20
116 47 Stockholm